ประสิทธิผลของกลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่มีต่อการแก้ปัญหา ภาวะซึมเศร้า และความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

ประสิทธิผลของกลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่มีต่อการแก้ปัญหา ภาวะซึมเศร้า และความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย

24 กรกฎาคม 2015

Views, 113


ไฟล์แนบ :