ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการฯ วันที่ 6 ก.พ.2562

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการเพื่อการเข้าถึงของผู้ฆ่าตัวตายในพื้นที่ยุ่งยากซับซ้อน รพ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมี นพ.ดร.สาโรช สมชอบ ผอ.รพ.เขื่องใน กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน จ.บุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีเปิด
มีผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยบุคลากรสาธารณสุขที่รับผิดชอบงานป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตายในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 85 ท่าน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
 • 40

  40

 • 46

  46

 • 32

  32

 • 45

  45

 • 24

  24

 • 51

  51

 • 47

  47

 • 50

  50

 • 49

  49

 • 48

  48

 • 53

  53

 • 52

  52

Language preference

Album info