อบรมหลักสูตรสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อวินิจฉัยและรักษาผู้ทำร้ายตนเอง วันที่ 8 ก.พ.2562

โครงการอบรมหลักสูตรสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเพื่อวินิจฉัยและรักษาผู้ทำร้ายตนเองในหน่วยบริการสาธารณสุข วันที่8 กพ. 2562 ณ รร.สุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี โดยมี นพ.ศักรินทร์ แก้วเฮ้า รองผู้อำนวยการกลุ่มภาระกิจพัฒนาสู่เป็นเลิศ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก นพ.ประภาส อุครานันท์ ผอ.รพ.พระศรีมหาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจาก รพศ./รพท. และ รพช.ในเขตภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ เข้ารับการอบรมในหลักสูตร จำนวน 40 ท่าน
 • 137

  137

 • 127

  127

 • 130

  130

 • 129

  129

 • 131

  131

 • 133

  133

 • 135

  135

 • 134

  134

 • 132

  132

 • 138

  138

 • 139

  139

 • 156

  156

Language preference

Album info