โครงการอบรมโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 26-28 ก.พ. 2563

โครงการอบรมโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมโฆษะขอนแก่น วิทยากรโดย ศาสตราจารย์.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 52 ท่าน

Language preference

Album info