ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย (ประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อป้องกันปัญหาการทำร้ายตนเองในตำรวจไทย) 28 ก.พ. 2563

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย (ประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือเพื่อป้องกันปัญหาการทำร้ายตนเองในตำรวจไทย) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กรมสุขภาพจิต นำโดยนายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ นำทีมโดย พ.ต.อ.นพ.สุรัตน์ ทรงพานิช และคณะ เพื่อหาแนวทางดำเนินงานแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในประเด็นการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือป้องกันปัญหาการทำร้ายตนเองในตำรวจไทย
 • 7154

  7154

 • 7153

  7153

 • 7156

  7156

 • 7157

  7157

 • 7155

  7155

 • 7161

  7161

 • 9518

  9518

 • 9517

  9517

 • 9519

  9519

 • 9520

  9520

 • 7156

  7156

 • 9521

  9521

Language preference

Album info