โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ (ครั้งที่ 7) วันที่ 19 สิงหาคม 2564

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ (ครั้งที่ 7) วันที่ 19 สิงหาคม 2564
สำหรับติดตามแผนการดำเนินงานวิจัยที่จะเตรียมรับมือกับสถาณการณ์การฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้าโครงวิจัยที่ขับเคลื่อนไปพร้อมยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตาย ณ ห้องประชุมรัตนากร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

Language preference

Album info