การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ (ภายใต้หัวข้อ : การประชุมคณะอำนวยการแผนงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทย) ผ่านระบบ Video conference โดย นพ.จุมภฎ พรมสีดา รองอธิปดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ (ภายใต้หัวข้อ : การประชุมคณะอำนวยการแผนงานวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทย) สำหรับติดตามแผนการดำเนินงานวิจัยที่จะเตรียมรับมือกับสถาณการณ์การฆ่าตัวตายที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการนำเสนอความก้าวหน้าโครงวิจัยที่ขับเคลื่อนไปพร้อมยุทธศาสตร์การป้องกันการฆ่าตัวตาย ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมรัตนากร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

Language preference

Album info