สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ 2564 โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ชวนกันวัดใจ ป้องกันการฆ่าตัวตาย ด้วยการฟัง

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ นำทีมจัดกิจกรรมสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2564 สุขภาพจิตไทย....วัดใจไปด้วยกัน ณ ศูนย์การค้า MBK ชั้น 4 โซน Aกรุงเทพมหานคร กิจกรรมภายในงาน เริ่มต้นจาก การฉายภาพงานรณรงค์สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติประจำปี 2564 สุขภาพจิตไทย....ชาวขอนแก่น ชวนกันวัดใจไปด้วยกัน ชุดสารคดี ส่งเสริมการป้องกันการฆ่าตัวตาย ตามด้วยกิจกรรมที่สร้างความผ่อนคลายจากเสียงดนตรี วง Salmon เพื่อพร้อมเปิดใจรับฟัง การเสวนา ถามมา ตอบไป วัดใจกันหน่อย ที่สนุกสนาน เป็นกันเอง แฝงเนื้อหาสาระที่สำคัญให้แก่ผู้ฟัง “ เพราะการฟัง...คือ พลังที่ดีที่สุด ” โดยมี นายแพทย์ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ นายแพทย์วิชยุตม์ เพศยานาวิน หรือ 'หมอวิคเตอร์' หนึ่งในผู้ก่อตั้งกลุ่ม 'Understand' (ซึมเศร้าเราเข้าใจ) คุณอมรเทพ สัจจะมุนีวงศ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท สติ แอพ จำกัด หรือ Sati App และ เจ้าของเพจดัง ฮาลำพูน อาจารย์ฤกษ์เฉลิม ณ วันจันทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และถ่ายทอดสดผ่านทางเพจโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เพจกรมสุขภาพจิต โดยประชาชนให้ความสนใจและแวะเวียนเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมถามตอบปัญหา ภายในงานเพื่อวัดใจกันอย่างต่อเนื่อง

Language preference

Album info