การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการรับมือปัญหาการฆ่าตัวตายภายหลังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 นายแพทย์ ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ให้เกียรติ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบ Video conference เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมการรับมือปัญหาการฆ่าตัวตายภายหลังการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พื้นที่เป้าหมาย ปี พ.ศ. 2564 ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำพูน พะเยา ตาก กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู สกลนคร ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครศรีธรรมราช และจังหวัด สงขลา สาระสำคัญของการประชุม ประกอบ ด้วย การคืนข้อมูล การร่วมหารือถึงมาตรการ แนวทางและการกำหนดแผนงานเร่งด่วน ในพื้นที่ที่น่าจะมีการเพิ่มสูงขึ้นของปัญหาการฆ่าตัวตาย ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ปี พ.ศ. 2564 ให้มีความสอดคล้องไปกับประชากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอนำร่อง รวมทั้ง ได้มีการนำเสนอความต้องการการสนับสนุนของแต่ละจังหวัดต่อการดำเนินงาน เพื่อลดอัตราการฆ่าตัวตายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมรัตนากร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์

Language preference

Album info