เอกสารการบรรยาย หัวข้อ "แนวโน้มและการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายตามกลุ่มวัย" โดย นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

เอกสารการบรรยาย หัวข้อ "แนวโน้มและการแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายตามกลุ่มวัย" โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนงานขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดย นพ.ณัฐกร จำปาทอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

9 ธันวาคม 2562

Views, 170


ไฟล์แนบ :