เอกสารประกอบการเสวนา “การจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุขใจ...ไม่คิดสั้น)” หัวข้อ “Understand: ซึมเศร้าเราเข้าใจ” ในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

เอกสารประกอบการเสวนา “การจัดการปัญหาการฆ่าตัวตาย (สุขใจ...ไม่คิดสั้น)” หัวข้อ “Understand: ซึมเศร้าเราเข้าใจ” โดย นางสาวพิมพัจฉรา โกมลารชุน ตัวแทนกลุ่ม Understand: ซึมเศร้าเราเข้าใจ

6 มกราคม 2563

Views, 131


ไฟล์แนบ :