โครงการ การอบรมหลักสูตรโปรแกรมการบำบัดดูแลผู้ทำร้ายตนเองตามแนวคิดการบำบัดโดยการแก้ไขปัญหา

การอบรมหลักสูตรโปรแกรมการบำบัดดูแลผู้ทำร้ายตนเองตามแนวคิดการบำบัดโดยการแก้ไขปัญหา

**รุ่นที่ 1 สำหรับบุคลากรจากหน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต / ศูนย์สุขภาพจิต (จำนวน 25 ท่านเท่านั้น) ในวันที่ 18– 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอโนดาต โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

**รุ่นที่ 2 สำหรับบุคลากรสาธารณสุข (รพศ/รพท/รพช) เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน (จำนวน 50 ท่านเท่านั้น) ในวันที่ 1-3 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะเฮอริเทจ เชียงราย

***แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม Download จากไฟล์แนบ***

14 กุมภาพันธ์ 2563

Views, 682


ไฟล์แนบ :   แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม.zip