แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก เรื่อง “การอบรมหลักสูตรโปรแกรมการบำบัดดูแลผู้ทำร้ายตนเองตามแนวคิดการบำบัดโดยการแก้ไขปัญหา” วันที่ 17 – 20 มีนาคม 2563

แบบฟอร์มการสำรองห้องพัก

เรื่อง “การอบรมหลักสูตรโปรแกรมการบำบัดดูแลผู้ทำร้ายตนเองตามแนวคิดการบำบัดโดยการแก้ไขปัญหา”

รุ่นที่ 1 หน่วยบริการในสังกัดกรมสุขภาพจิต / ศูนย์สุขภาพจิต

ณ ห้องประชุมโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

วันที่ 17 – 20 มีนาคม 2563

25 กุมภาพันธ์ 2563

Views, 729


ไฟล์แนบ :   Guest Own AC_Master 17-20 มี.ค 63.doc