อบรม หลักสูตรการสอบสวนระบาดวิทยาผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวดายทางระบบออนไลน์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563

อบรม หลักสูตรการสอบสวนระบาดวิทยาผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวดายทางระบบออนไลน์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมรุจิรพิพัฒน์ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

17 กรกฎาคม 2563

Views, 610


ไฟล์แนบ :