ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบโครงการอบรมโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาแบบสั้นสำหรับผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ในรูปแบบการประชุมทางไกล รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบโครงการอบรมโปรแกรมการบำบัดโดยการแก้ปัญหาแบบสั้นสำหรับผู้มีพฤติกรรมการฆ่าตัวตาย ในรูปแบบการประชุมทางไกล รุ่นที่ 2 วันที่ 3-4 สิงหาคม 2564 จำนวน 58 คน

สำหรับรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4 จะประกาศในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564

22 กรกฎาคม 2564

Views, 757


ไฟล์แนบ :