อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเองระดับเขตบริการสุขภาพ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2565

อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเองระดับเขตบริการสุขภาพ รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม COCKPIT โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

28 ตุลาคม 2565

Views, 38


ไฟล์แนบ :