อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเองระดับเขตบริการสุขภาพ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565

อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเองระดับเขตบริการสุขภาพ รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมแสนโฮเต็ล จังหวัดเชียงราย

28 ตุลาคม 2565

Views, 57


ไฟล์แนบ :