อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย หรือกระทำรุนแรงต่อตนเองระดับเขตบริการสุขภาพ รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย หรือกระทำรุนแรงต่อตนเองระดับเขตบริการสุขภาพ รุ่นที่ 1 ระยะที่ 2

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

28 ตุลาคม 2565

Views, 48


ไฟล์แนบ :