อบรมหลักสูตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายและสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายสำหรับบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565

อบรมหลักสูตรการป้องกันแก้ไขปัญหาฆ่าตัวตายและสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายสำหรับบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ระยะที่ 1

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

28 ตุลาคม 2565

Views, 63


ไฟล์แนบ :