อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรง ต่อตนเองระดับเขตบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565

อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรง ต่อตนเองระดับเขตบริการสุขภาพ

ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก

28 ตุลาคม 2565

Views, 39


ไฟล์แนบ :