อบรมหลักสูตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและการสอบสวนโรค สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565

อบรมหลักสูตรการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตายและการสอบสวนโรค สำหรับบุคลากรในสังกัดกรมสุขภาพจิต ระยะที่ 2

ระหว่างวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร

28 ตุลาคม 2565

Views, 54


ไฟล์แนบ :