อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเอง ระดับเขตสุขภาพ ระยะที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2565

อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเอง ระดับเขตสุขภาพ ระยะที่ 2

วันที่ 1 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเอสทาราแกรนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

28 ตุลาคม 2565

Views, 104


ไฟล์แนบ :