ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดมาตราการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับเขตสุขภาพ ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565

ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกำหนดมาตราการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับเขตสุขภาพ

ระหว่างวันที่ 10-11 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

28 ตุลาคม 2565

Views, 45


ไฟล์แนบ :