อบรมการใช้ Application ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดนำร่อง วันที่ 20 ตุลาคม 2565

อบรมการใช้ Application ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดนำร่อง (ศรีสะเกษ สุโขทัย สงขลา) วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

28 ตุลาคม 2565

Views, 42


ไฟล์แนบ :