อบรมการใช้ Application ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดนำร่อง วันที่ 21 ตุลาคม 2565

อบรมการใช้ Application ประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายในพื้นที่จังหวัดนำร่อง (ลำปาง ลพบุรี ตราด สุราษฎร์ธานี)

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

28 ตุลาคม 2565

Views, 41


ไฟล์แนบ :