แยกตามจังหวัด

รายงานอัตราฆ่าตัวตายต่อประชากรแสนคน แยกตามจังหวัด

ประจำปี พ.ศ. 2563

เลือกปีที่ต้องการดูรายงาน :

อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อประชากรแสนคน

หน่วยงานรับผิดชอบ: โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น

ที่ จังหวัด อัตราต่อประชากรแสนประชากร
แม่ฮ่องสอน 17.44 
ตาก 15.46 
เชียงราย 14.61 
สระแก้ว 12.15 
จันทบุรี 11.82 
น่าน 11.14 
ชัยนาท 11.10 
เชียงใหม่ 10.92 
ขอนแก่น 10.69 
ชุมพร 10.67