เอกสารการบรรยาย หัวข้อ "ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ" โดย ดร.ตันติมา ด้วงโยธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

เอกสารประกอบการบรรยาย หัวข้อ "ภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุ" ในโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อจัดทำแผนงานขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ โดย ดร.ตันติมา ด้วงโยธา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์

24 ธันวาคม 2562

Views, 132


ไฟล์แนบ :