ระบบสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังฯ

สำหรับสมาชิกระบบเฝ้าระวังฯ รง 506S ออนไลน์ เข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล รง 506S ได้ที่นี่ค่ะ.

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย

รายงานอัตราการฆ่าตัวตาย ของประเทศไทย รายต่อแสนประชากร คลิกที่นี่ค่ะ.

รายงานการฆ่าตัวตายแบ่งตามเขตพื่นที่

รายงานผลการบันทึกข้อมูลกรณีฆ่าตัวตายสำเร็จและไม่สำเร็จ คลิกที่นี่ค่ะ.

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทีมสอบสวนการฆ่าตัวตาย ระดับอำเภอ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 29-31มกราคม2567 [29 มกราคม 2024]

อบรมวิทยากรหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตาย ระดับเขต [2 ธันวาคม 2024]

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายโดยอาศัย การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม ( กินรี1) โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพ [22 พฤศจิกายน 2566]

โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลฆ่าตัวตายเพื่อวางมาตรการป้องกันการฆ่าตัวตายระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ [13 กรกฎาคม 2023]

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานป้องกันการฆ่าตัวตายปี งบประมาณ 2566 วันที่ 8 กันยายน 2566 [9 สิงหาคม 2023]