อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเองจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2566

อบรมหลักสูตรการสอบสวนโรคกรณีฆ่าตัวตายหรือกระทำรุนแรงต่อตนเองจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2566

5 มกราคม 2566

Views, 61


ไฟล์แนบ :