ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: ยุพา วิสุทธิโกศล

ชื่อเรื่อง/Title: การรักษาโรคจิตเรื้อรังด้วย Remotivation

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 19 ฉบับที่ 1, มกราคม 2517, หน้า 1-10

รายละเอียด / Details:

จาการนำ Remotivation มาทดลองใช้ร่วมในการรักษาผู้ป่วยเรื้อรังนี้นับว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ โดยเฉพาะทีมผู้รักษารู้สึกว่าการรักษาแบบนี้มีประโยชน์มากแก่ผู้รักษาเองในการดูแลผู้ป่วยทำให้เข้าใจผู้ป่วยดีขึ้น ก่อนนำผู้ป่วยมารักษาด้วยวิธีนี้ผู้รักษามักจะคิดดูถูกว่าผู้ป่วยไม่พูด ไม่รู้เรื่องและไม่เคยให้ความสนใจเขาเลย แต่เมื่อนำมาเข้ากลุ่มแล้วได้ผลเกินความคาดหมาย ซึ่งจะเห็นได้ว่าจากผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรัง 179 ราย สามารถกลับบ้านได้ 38 ราย และอีก 45 ราย สามารถช่วยตัวเองสนใจสิ่งแวดล้อมดีขึ้นและทำงานได้

Keywords: remotivation, การรักษาโรคจิตเรื้อรัง, จิตเวช, โรคจิต, psychiatry, chronic psychosis

ปีที่เผยแพร่/Year: 2517

Address: โรงพยาบาลศรีธัญญา นนทบุรี

Code: 0000574

ISSN/ISBN: -

Country of publication: Thailand.

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ รายงานผู้ป่วย: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 2.04MB