ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สมภพ เรืองตระกูล

ชื่อเรื่อง/Title: การย้ำคิดอยากร่วมเพศกับญาติสนิทและอาการซึมเศร้าอย่างรุนแรง

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 19 ฉบับที่ 2, เมษายน 2517, หน้า 94-104

รายละเอียด / Details:

สรุป ได้รายงานผู้ป่วย obsessional neurosis 1 ราย ที่มีอาการ incestuouse obsessions ต่อมารดาและน้องสาว บิดาของผู้ป่วยมีความผิดปกติทางเพศชนิด incest ต่อน้องสาวของตนเอง, และสิ่งนี้เป็น precipitating cause ทำให้ผู้ป่วย break down ในเวลาต่อมาผู้ป่วยมีอาการ severe depression ซึ่งเป็น complication ที่สำคัญและพบได้บ่อยของโรคนี้ การรักษาด้วย psychotropic drugs, reassurance และ superficial psychotherapy ได้ผลดี ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นมาก และสามารถทำงานและดำรงชีวิตปกติได้ ระยะเวลารักษานาน 8 เดือน

Keywords: obsessional neurosis, การย้ำคิด, อาการซึมเศร้าอย่างรุนแรง, incest, ความผิดปกติทางเพศ, ซึมเศร้า, depress

ปีที่เผยแพร่/Year: 2517

Address: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Code: 0000594

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: สรุป รายงานผู้ป่วย: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 1.97MB