ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สาโรช คำรัตน์

ชื่อเรื่อง/Title: ทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยจิตเวช

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 1, มกราคม 2516, หน้า 1-17

รายละเอียด / Details:

สรุป จากการศึกษาทำให้ทราบว่า ญาติมีความเมตตากรุณาสงสารผู้ป่วย ญาติส่วนใหญ่ยากจนมีการศึกษาต่ำ มีความเชื่อทางด้านไสยศาตร์และญาติให้ผู้ป่วยหาย จึงพาผู้ป่วยตระเวนรักษาตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งการรักษามุ่งในทางไสยศาสตร์กว่าจะมีคนแนะนำให้มาโรงพยาบาลก็ต่อเมื่อผู้ป่วยมีอาการทางจิตทรุดหนักเสียแล้ว การมารักษาที่โรงพยาบาลก็มาด้วยความหวังอันล้นเปี่ยมว่า แพทย์จะรักษาให้หายเป็นปกติแน่นอน แต่ผลของการรักษาปรากฎว่าเมื่อเวลาผ่านไป 2-5 ปีแล้ว ผู้ป่วยส่วนมากก็ยังมีอาการทางจิตอยู่ ญาติเองก็คิดว่า การที่ผู้ป่วยกลับมีอาการทางจิตขึ้นอีก ก็เนื่องจากขาดยาและเขามีแนวโน้มที่จะเชื่อว่าโรคจิตไม่มีการหายขาด ผู้ที่ป่วยแล้วมีโอกาสหายยาก เป็นแต่เพียงทุเลา และเป็นผู้ที่มีกรรม จึงทำให้ญาติเกิดความระอาใจไม่อยากรับกลับ จึงเป็นที่แน่นอนเหลือเกินว่าทั้งญาติ และผู้ป่วยต้องมีสุขภาพจิตเสื่อมลง ซึ่งเป็นเรื่องที่ควรสนใจอย่างยิ่งของวงการจิตเวช.

Keywords: ทัศนคติของญาติต่อผู้ป่วยจิตเวช, จิตเวช, โรคจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2516

Address: โรงพยาบาลประศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี

Code: 0000598

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: สรุป รายงานผู้ป่วย: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format