ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สมภพ เรืองตระกูล

ชื่อเรื่อง/Title: การศึกษาเรื่องแมเนียในผู้ป่วย 12 ราย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 19 ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2517, หน้า 169-188.

รายละเอียด / Details:

ได้รายงานและศึกษาผู้ป่วยโรค mania 12 ราย หรือ 8% ของผู้ป่วย manic-depressive illness จำนวน 150 ราย ที่ผู้รายงานได้รักษาและติดตามตั้งแต่ปี 2510-2517 ผลการศึกษามีดังนี้ 1. ผู้ป่วยเป็นชาย 9 และหญิง 3 ราย อายุระหว่าง 17-52 ปี เฉลี่ย 33 ปี 2. มีการศึกษาดี 8 ราย 3. ระยะไม่สบายก่อนรักษา เฉลี่ย 1 เดือน 4. มีสาเหตุกระตุ้น 7 ราย 5. ชีวิตครอบครัวราบรื่น 10 ราย 6. บุคลิกภาพดีหรือชอบสังคม 10 ราย 7. ใน 4 ราย ญาติสนิท 8 คนเป็นโรคซึมเศร้า และ 3 คน ในจำนวนนี้ฆ่าตัวตาย 8. อาการนำที่พบบ่อย คือ พูดมากไม่อยู่นิ่งและนอนไม่หลับ 9. ใน 12 ราย 8 ราย เป็น mania เป็นครั้งแรก ส่วนอีก 4 ราย เป็น depression ก่อน 10. ใน 12 ราย มี attacks 19 ครั้ง เป็น mania 12 depression 6 และ circular 1, 11. การรักษาใช้ major tranquilizers อย่างเดียว 8 ราย และทำ ECT ด้วย 4 ราย, และ Chlorpromazine ใช้บ่อยที่สุดและได้ผลดี, 12. ระยะเวลาอยู่ในโรงพยาบาล เฉลี่ย 3 เดือน และระยะเวลารักษา 6.3 เดือน 13. ระยะเวลาที่เป็นจนรักษาหาย 7.4 เดือน, และ 14. ผู้ป่วย 11 ราย หายเป็นปกติหรือดีขึ้นมาก และอีก 1 ราย เป็นครั้งที่ 2 และกำลังรักษา. อาการสำคัญๆ ที่ใช้วินิจฉัยโรคคือ 1. Euphoria or irritability, 2. Insomnia, 3. Hyperactivity, 4. Flight of ideas, 5. Grandeur ideas, 6. Push of speech 7. Distractibility. ผู้ป่วยที่มีประวัติว่าเป็น depression หรือ mania มาก่อน หรือมีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ด้วย จะช่วยยืนยันการวินิจฉัยโรคมาก.

Keywords: แมเนีย, manic-depressive illness, mania, depression, อารมณ์แปรปรวน, โรคทางอารมณ์, อารมณ์, คลั่ง, อารมณ์คลั่ง

ปีที่เผยแพร่/Year: 2517

Address: โรงพยาบาลศิริราช

Code: 0000605

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 3.67MB