ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สมภพ เรืองตระกูล

ชื่อเรื่อง/Title: การระบาดของโรคประสาทฮีสทีเรียในชั้นเรียน

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 19 ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2517, หน้า 243-263.

รายละเอียด / Details:

สรุป ได้รายงานผู้ป่วยที่มีอาการระบาดของโรคประสาทฮีสทีเรียในชั้นเรียนของโรงเรียนสหศึกษาแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ผู้ป่วยเป็นเด็กนักเรียนหญิงทั้งหมด จำนวน 4 คน อายุระหว่าง 14-17 ปี ต่อจำนวนนักเรียนทั้งชั้น 43 คน (หญิง 17, ชาย 26). ผู้ป่วย 3 คนได้ส่งไปพบจิตแพทย์ และหนึ่งคนในจำนวนนี้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคประสาทอ่อนจากโรงพยาบาลโรคจิตแห่งหนึ่ง ผู้ป่วย 2 รายได้รับการตรวจอย่างละเอียดรวมทั้งการทดสอบทางจิตวิทยา. ผู้ป่วยทั้ง 3 ราย มีประวัติมีอาการทางประสาทมาเป็นเวลา 2-5 ปี ก่อนจะมีอาการครั้งนี้. สภาพของเศรษฐานะและความสัมพันธ์ในครอบครัวในผู้ป่วย 2 รายไม่ดี. ผู้ป่วยที่เริ่มไม่สบายเป็นคนแรกมีอาการของโรคประสาทเป็นๆ หายๆ มาตั้งแต่อายุ 11 ปี และสาเหตุกระตุ้นที่ทำให้เกิดอาการเป็นครั้งแรกคืออาการปวดท้องเรื้อรัง อาการของผู้ป่วยที่บ่งว่าเป็น hysterical neurosis คือ fainting and falling spells, anxiety attacks, hyperventilation symptoms, unconsciousness, confusion, disorientation, restlessness, scrreaming and abnormal movements. อาการดังกล่าวในผู้ป่วยเราเมื่อเปรียบเทียบกับของผู้ป่วยที่มีอาการระบาดคล้ายกันของต่างประเทศ ปรากฎว่าผู้ป่วยเรามีอาการมากกว่า และอาการของโรคบ่งว่าเป็น hysterical neurosis ชัดเจนกว่า. อาการระบาดเกิดอยู่นานประมาณ 4 เดือน สาเหตุของการระบาดของโรคนี้ได้นำมาวิจารณ์โดยละเอียด. การแยกผู้ป่วยออกจากกันทันทีที่เมื่อคนใดคนหนึ่งเป็น และการปิดข่าวไม่ให้ผู้ป่วยคนอื่นทราบ เป็๋นการป้องกันการระบาดที่ถูกต้องและได้ผลดี.

Keywords: ระบาดวิทยา ความชุก โรคทางจิตเวช โรคประสาทฮีสทีเรีย, ระบาดวิทยา, โรคประสาท, hysterical neurosis, hysteria

ปีที่เผยแพร่/Year: 2517

Address: โรงพยาบาลศิริราช

Code: 0000609

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: สรุป รายงานผู้ป่วย: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format 4.44MB