ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สมพร บุษราทิจ

ชื่อเรื่อง/Title: โมเดล ศิตีย์ โปรแกรม

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 1, มกราคม 2516, หน้า 18-25.

รายละเอียด / Details:

สรุป โมเดล ศิตีย์ โปรแกรม เป็นโครงการทดลองช่วยเหลือทางการแพทย์ที่รัฐบาล กลางสหรัฐจัดขึ้นช่วยชุมชนที่ยากจนในเมืองใหญ่ๆ ในสหรัฐ ชุมชนนั้นๆ จัดการดำเนินการเอง โครงการสุขภาพจิตรวมอยู่ในการช่วยเหลือนี้ด้วย กิจการสุขภาพจิตดำเนินมาด้วยดีเป็นที่น่าพอใจ ถ้าหากนำโครงการนี้มาดัดแปลงเพื่อดำเนินงานในบ้านเราอาจจะเป็นประโยชน์อย่างมากทางงานจิตเวชชุมชน

Keywords: โมเดล ศิตีย, โปรแกรม, จิตเวชชุมชน, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2516

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Code: 0000613

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: สรุป บทความวิชาการ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format