ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สมโภชน์ สุขวัฒนา

ชื่อเรื่อง/Title: การรักษาผู้ป่วยรักร่วมเพศ

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2, เมษายน 2516, หน้า 119-130.

รายละเอียด / Details:

สรุป จากการศึกษาพบว่าผู้ป่วยที่มีปัญหารักร่วมเพศนี้ ยังมีเป็นจำนวนน้อยที่มาติดต่อขอรับการรักษา การคำนึงถึงแรงจูงใจของผู้ป่วยเองเป็นเรื่องสำคัญ จากการศึกษาพบว่า แต่ละรายมักมีปัญหาปมด้อยของจิตใจ การปรับตัวเองต่อสังคมไม่ดีเท่าที่ควร ความรู้สึกที่ขาดความเป็นผู้ชายมาตั้งแต่เริ่มแรกของชีวิต การขาดความอบอุ่นและความเข้มใจจากบิดาเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เด็กชายไม่สามารถจะเอาอย่าง หรือเลียนแบบบิดาซึ่งเป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ขาดประสบการณ์ในแบบของผู้ชายมีหลายรายที่บิดาเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง การรักษามุ่งไปที่การแก้ไขการปรับตัวต่อสังคม, ความมั่นใจในตนเอง ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริม ให้ผู้ป่วยมุ่งสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามเนื่องจากผู้ป่วยที่ทำการรักษาในขณะนี้ยังมีจำนวนน้อยมาก การศึกษาดัยนามิคของผู้ป่วยแต่ละรายยังไม่สามารถชี้บ่งอะไรได้มาก เข้าใจว่าถ้ามีจำนวนผู้ป่วย มากขึ้นในโอกาสต่อไป การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาของรักร่วมเพศคงจะมีผลสมบูรณ์มากขึ้น

Keywords: ปัญหารักร่วมเพศ, รักร่วมเพศ, ปัญหาทางจิตเวช, สุขภาพจิต

ปีที่เผยแพร่/Year: 2516

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Code: 0000618

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: สรุป รายงานผู้ป่วย: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format