ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: สมพร บุษราทิจ

ชื่อเรื่อง/Title: การรักษารักร่วมเพศด้วยวิธีจิตบำบัด : รายงานผู้ป่วย

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2, เมษายน 2516, หน้า 131-137.

รายละเอียด / Details:

สรุป ได้เสนอรายงานผู้ป่วย 1 ราย เป็นชายไทย โสด อายุ 24 ปี มีความรู้สึกรักเพศเดียวกัน และไม่สามารถร่วมเพศกับผู้หญิง พบว่าชีวิตในครอบครัวไม่สงบสุข บิดามารดาไม่ลงรอยกัน ทะเลาะกันเป็นประจำ บิดาชอบอวดตัว, ดื่มจัด ไม่ให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัวเท่าที่ควร มารดารักและห่วงผู้ป่วย ไม่ชอบใก้ลชิดผู้หญิง พี่ชายไม่เป็นตัวอย่างที่ดี รักษาด้วยวิธีบำบัด 40 ชั่วโมง เป็นเวลาประมาณ 2 ปี ได้ผลดีมากจนอาการเป็นปกติ กล่าวคือ สามารถรักเพศตรงข้าม และร่วมทางเพศได้ดี

Keywords: รักร่วมเพศ, จิตเวช, จิตบำบัด, การรักษารักร่วมเพศด้วยวิธีจิตบำบัด

ปีที่เผยแพร่/Year: 2516

Address: โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา

Code: 0000620

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ รายงานผู้ป่วย: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format