ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: จอน ทองยงค์

ชื่อเรื่อง/Title: อาการทางเพศกับความเศร้า

แหล่งที่มา/Source: วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีที่ 18 ฉบับที่ 2, เมษายน 2516, หน้า 138-146.

รายละเอียด / Details:

ความเศร้าอาจเกิดร่วมกับอาการทางเพศ หรือถูกบดบังด้วยอาการทางเพศ เช่น ความต้องการทางเพศเพิ่มขึ้นหรือลดลงชั่วคราว, รักร่วมเพศ, รักร่วมเพศเทียม หรือสำส่อนทางเพศชั่วคราว ในระยะก่อนคลั่งของโรคจิตอารมณ์สุขเศร้า และในโรคซึมเศร้าชนิดกระวนกระวาย ผู้ป่วยอาจมีความต้องการ และการปฏิบัติทางเพศมากขึ้น การสำส่อนทางเพศในผู้ป่วยเศร้าอาจทำให้เกิดการหย่าร้าง, การท้องไม่มีพ่อ, การทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย และการเป็นโสเภณีได้ การที่ผู้ป่วยเศร้าซึ่งมีอาการกระวนกระวายร่วมด้วย มีการปฏิบัติทางเพศมากขึ้น ก็เพื่อเป็นทางออกของการกระวนกระวายทางใจ และทางกาย และเป็นการลดความกังวลด้วย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้อาการของโรคจิตซึมเศร้าเกิดช้ากว่าที่ควรด้วยก็ได้ บุคลิกภาพในแง่เรื่องทางเพศของผู้ป่วยเศร้า มักเป็นผู้ที่ทำให้คู่สมรสพอใจ มีการตอบสนองทางเพศอย่างสมบูรณ์, และปรารถนาความรักจากคู่ของตน

Keywords: เศร้า, ซึมเศร้า, โรคอารมณ์เศร้า, depress, depression

ปีที่เผยแพร่/Year: 2516

Address: กรุงเทพฯ คลินิก 672/12 ถนนฮ่องกงแบงค์, สี่พระยา, กรุงเทพฯ 5.

Code: 0000622

ISSN/ISBN: -

Country of publication: ประเทศไทย

Language: ภาษาไทย

Category: บทคัดย่อ: วารสารวิชาการ

Download: Download รายงานวิจัย คลิกได้ที่นี่ค่ะ PDF Format