ฐานข้อมูลวิจัยด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

ผู้วิจัย/Authors: Srisomboon Inthanavasu

ชื่อเรื่อง/Title: ความแก่กับสมอง Senile Changes ในสมองคนไข้สูงอายุที่ไม่มีอาการ dementia

แหล่งที่มา/Source: Bulletin of the Department of Medical Services, Vol. 6, No. 1, January-Febuary 1981, Page 16-27.

รายละเอียด / Details:

Neuropathological studies were carried out on 41 brains of elderly, non-demented patients in Somdet Chaopraya Hospital, a teaching neuropsychiatric hospital. Light microscopy showed 24.4% of senile changes (senile plaques, neurofibrillary change, granulovacuolation degeneration) ; 14.6% had senile plaques. The incidence was greatest at ages above 70 and interestingle lower among the psychiatric patients. Also, the present study implies that the frontal lobe seems less significant than the temporal lobe in leading a usual life of the aged and senile plaques are more likely to occur first in the occipital lobe.

Keywords: elderly, dementia, psychiatric patient, senile, OBS, organic brain syndrome

ปีที่เผยแพร่/Year: 1981

Address: Somdet Chaopraya Hospital

Code: 000000082

ISSN/ISBN: 0125-1643

Country of publication: Thailand.

Language: English.

Category: Abstract Journal.

Download: -