ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้พยายามทำร้ายตนเอง ปีงบประมาณ 2565 ( 4 เดือน )

ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้พยายามทำร้ายตนเอง เมื่อเทียบกับคาดประมาณการความชุก

ปีงบประมาณ 2565 จำแนกตามรายจังหวัดและเขตสุขภาพ ( 4 เดือน )

9 กุมภาพันธ์ 2565

Views, 224


ไฟล์แนบ :