ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตนเองซ้ำภายในระยะเวลา 1 ปี ปีงบประมาณ 2565 ( 4 เดือน )

ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตนเองซ้ำภายในระยะเวลา 1 ปี ปีงบประมาณ 2565 จำแนกตามเขตบริการสุขภาพและแยกตายรายจังหวัด ( 4 เดือน )

9 กุมภาพันธ์ 2565

Views, 280


ไฟล์แนบ :