เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ โครงการอบรมความรู้แก่หมอครอบครัวด้านการรักษาดูแลผู้มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย

เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ โครงการอบรมความรู้แก่หมอครอบครัวด้านการรักษาดูแลผู้มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมรัตนากร โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ บรรยายโดย นพ.ศักรินทร์ แก้วเฮ้า ผู้อำนวยการ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

27 กรกฎาคม 2564

Views, 290


ไฟล์แนบ :