เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ หัวข้อ ระบบค้นหาและดูแลผู้ป่วยที่พยายามทำร้ายตนเองในชุมชน

เอกสารบรรยายอบรมแพทย์ หัวข้อ ระบบค้นหาและดูแลผู้ป่วยที่พยายามทำร้ายตนเองในชุมชน วันที่ 8 ก.พ. 2562 ณ ห้องประชุมประชุมโรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ บรรยายโดย พญ.กิตติยา ทองสุข นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลบ้านไผ่

12 กุมภาพันธ์ 2562

Views, 658


ไฟล์แนบ :