e-Reports

อัตราการฆ่าตัวตาย

รายงานอัตราการฆ่าตัวตายของประเทศไทย (รายต่อแสนประชากร) คลิกที่นี่ครับ... English

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำซ้ำในระยะเวลา 1 ปี คลิกที่นี่ครับ...

Data Dictionary

Data Dictionary เกี่ยวกับการทำร้ายตนเอง และความหมาย คลิกที่นี่ครับ...

Download

Download เอกสารเผยแพร่ คู่มือ Presentation ต่างๆ คลิกที่นี่ครับ...

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

ร้อยละผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำซ้ำในระยะเวลา 1 ปี คลิกที่นี่ครับ...

ebooks

ebook